MelioraPolTech
wzmiuw.pl
Unijne dofinansowanie do melioracji na co można je przeznaczyć?
Fundusze Europejskie

Fundusz ten pomaga rekultywować i przywracać do poprzedniego stanu tereny zdegradowane. Rekultywacja gleby to ciągły proces uzupełniania ubytków, polegający na uprawie roślin na podłożach, które zostały pozbawione wierzchniej warstwy gleby. Rekultywacja gleby może być stosowana w celu przekształcenia obszarów ziemi, które są czasowo lub sezonowo nieproduktywne, takich jak nieużytki lub pola nieużytkowane, w przestrzenie produktywne i użyteczne.

Jeśli Twój teren jest w złym stanie i został oznaczony jako teren klasy B lub C, możesz ubiegać się o dofinansowanie rekultywacji w celu uprawy drzew i roślin na tym terenie. Możesz również ubiegać się o inne formy finansowania rekultywacji, jeśli masz plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada budowę na rekultywowanym terenie.

Dofinansowanie unijne na meliorację gleb

Unia Europejska jest złożoną unią polityczną, która obecnie liczy 28 państw członkowskich. Powstała w 1957 roku, a jej celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego, postępu społecznego i wymiany kulturalnej między państwami członkowskimi.

Fundusze unijne są głównym źródłem finansowania wielu projektów środowiskowych i infrastrukturalnych w całej Unii. Istnieje wiele różnych programów finansowania, od wspólnej polityki rolnej (WPR) po ochronę środowiska, rozwój miast i transport.

Gleba jest podstawą wszystkich gruntów. Jeśli jest ona niskiej jakości lub została wypłukana z tlenku żelaza (wapnowana), jej obszary mogą być rekultywowane w celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych i rolniczych. Może to obejmować instalację systemu bio-różnorodności gleby, uprawę lasów namorzynowych lub innej roślinności zapobiegającej erozji gleby albo uprawę roślin okrywowych, które poprawiają jakość gleby.

Istnieje kilka sposobów uzyskania tego dofinansowania: Jeśli jesteś właścicielem gruntu, prawdopodobnie otrzymasz dotację, a następnie zapłacisz za prace. Jeśli nie jesteś właścicielem gruntu, możesz zwrócić się do rady miasta lub złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem władz lokalnych lub organizacji zajmującej się ochroną środowiska.

Unijne dofinansowanie do melioracji jak je otrzymać?

Jak wspomniano powyżej, istnieje wiele różnych sposobów na pozyskanie środków unijnych na realizację projektu. O fundusze te można się ubiegać po zatwierdzeniu projektu do dofinansowania. Aby wybrać najbardziej odpowiednią ścieżkę finansowania, musisz wiedzieć, jaki rodzaj projektu chcesz zrealizować.

Najpopularniejsze ścieżki finansowania projektów rekultywacji gruntów to:

  • Z Funduszu Spójności: dla projektów, które mogą przynieść korzyści więcej niż jednemu regionowi.
  • Z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich: dla projektów, z których może skorzystać więcej niż jedna gmina.
  • Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: dla projektów, które mogą przynieść korzyści więcej niż jednemu krajowi UE.
  • Z Europejskiego Funduszu Społecznego: dla projektów, z których może skorzystać więcej niż jedna grupa lub kategoria społeczna.
  • Z Funduszu Wsparcia Instytucjonalnego: dla projektów, które mogą przynieść korzyści więcej niż jednemu beneficjentowi lub grupie beneficjentów.
  • Z Funduszu Inwestycji Kapitałowych: dla projektów, które mogą przynieść korzyści więcej niż jednemu obszarowi geograficznemu.

Jak to zrobić?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, musisz wiedzieć, jaki rodzaj projektu chcesz zrealizować, a następnie znaleźć odpowiednią ścieżkę finansowania, która odpowiada Twoim potrzebom. Każda ścieżka finansowania ma inne wymagania i terminy składania wniosków, dlatego należy dobrze poszukać, aby znaleźć odpowiednią dla swojego projektu.

Informacje o wnioskach o dofinansowanie i wymaganiach dotyczących poszczególnych ścieżek finansowania można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Istnieje również wiele portali, które mogą pomóc w znalezieniu finansowania i zapewnić, że wniosek będzie gotowy na czas.