MelioraPolTech
wzmiuw.pl
Państwowy Urząd Melioracji
Administracja

Krajowe Biuro Melioracji powstało w w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W tym samym czasie biuro otrzymało zadanie koordynowania realizacji projektów rekultywacyjnych w Polsce w ramach rozwoju wspólnej polityki rolnej oraz wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego nakreślonych przez rząd.

Siedziba biura mieściła się początkowo w Warszawie, ale w 2010 r. została przeniesiona do Katowic, a w 2020 r. do obecnej siedziby w Krakowie.

Państwowy Urząd Melioracji - działalność

Do głównych działań Urzędu Melioracji należy:

 • Planowanie i wdrażanie projektów państwowych dotyczących rekultywacji gruntów ornych oraz rekultywacji dodatkowych gruntów na potrzeby rozwoju infrastruktury,
 • nadzorowanie i wydawanie zezwoleń na prace na gruntach państwowych, prowadzone przez firmy zarejestrowane przez państwo,
 • zarządzanie projektami rekultywacyjnymi sektora prywatnego i publicznego,
 • promowanie badań i rozwoju nowych technologii rekultywacji.

Państwowy Urząd Melioracji struktura organizacyjna

Na czele Państwowego Urzędu Melioracji stoi Dyrektor Generalny, obecnie jest nim Krzysztof Szczepanik, który ma następujących zastępców:

 • Naczelnik Wydziału, odpowiedzialny za funkcjonowanie całego wydziału.
 • Starszy Zastępca Dyrektora Generalnego, odpowiedzialny za funkcjonowanie całego urzędu.
 • Zastępca Dyrektora Generalnego, odpowiedzialny za funkcjonowanie poszczególnych departamentów.
 • Asystent Zastępcy Dyrektora Generalnego, odpowiedzialny za funkcjonowanie Departamentu Administracji Gruntami.

Państwowy Urząd Melioracji - zadania

Do głównych zadań Urzędu Melioracji należy:

 • planowanie i wdrażanie projektów państwowych dotyczących rekultywacji gruntów ornych oraz rekultywacji dodatkowych gruntów na potrzeby rozwoju infrastruktury,
 • nadzorowanie i wydawanie zezwoleń na prace prowadzone na gruntach państwowych przez firmy zarejestrowane przez państwo,
 • zarządzanie projektami rekultywacyjnymi sektora prywatnego i publicznego,
 • promowanie badań i rozwoju nowych technologii rekultywacji,

Urząd Melioracji jest również odpowiedzialne za następujące działania:

 • Zatwierdzanie, nadzorowanie i monitorowanie robót budowlanych na gruntach państwowych, prowadzonych przez zarejestrowane przedsiębiorstwa państwowe,
 • zarządzanie i przydzielanie funduszy państwowych przeznaczonych na rekultywację gruntów, rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz inne działania na rzecz ochrony środowiska,
 • nadzorowanie zgodności z państwową i krajową polityką ochrony środowiska,
 • gromadzenie danych statystycznych dotyczących użytkowania i pokrycia terenu, przygotowywanie map i innych danych przestrzennych oraz ich publikowanie,
 • koordynowanie współpracy międzynarodowej i promowanie projektów rekultywacyjnych za granicą.