Nowoczesne metody irygacji w rolnictwie

irygacja

Wbrew powszechnej opinii, przeciwwskazaniami do nawadniania nie są obszary zagrożone powodziami, obszary podatne na suszę czy gleby piaszczyste.

Jeśli w danym regionie występują tylko sporadyczne powodzie lub susze, nawadnianie jest wskazane. Podobnie gleby piaszczyste mogą zazwyczaj przyjąć wodę dostarczaną przez nawadnianie bez nadmiernego pragnienia lub utraty żyzności.

Istnieją natomiast przeciwwskazania do niszczenia życia biologicznego na danym obszarze. Dotyczy to niszczenia terenów podmokłych i ekosystemów leśnych, a także gatunków żyjących w tych ekosystemach.

Ważne jest, aby chronić tereny podmokłe i inne obszary magazynujące wodę, ale także naturalne koryta rzek i tereny zalewowe, a także tworzyć strefy buforowe wokół najważniejszych terenów podmokłych i leśnych.

Jakie są wskazania do irygacji?

Ogólnie rzecz biorąc, nawadnianie jest wskazane, gdy gleby w danym regionie są zasolone, nadmiernie suche lub z innych powodów nie nadają się do uprawy konwencjonalnej. Gleby zasolone można rekultywować przez dodanie materii organicznej i/lub sadzenie halofitów.

Inne wskazania do nawadniania obejmują obszary o małej ilości opadów lub ich braku, obszary o glebach skalistych oraz obszary o słabej integralności gleby. We wszystkich tych przypadkach stosowanie wody jest konieczne dla zapewnienia zdrowych upraw.

Jakie są zalety irygacji?

W regionach suchych nawadnianie ma wiele zalet w porównaniu z rolnictwem opartym na opadach deszczu. Najważniejszą z nich jest zapewnienie stałego dopływu wody. Na obszarach o nieprzewidywalnych opadach deszczu nawadnianie oferuje również pewien stopień kontroli nad ilością wody dostępnej dla ziemi.

Dzięki nawadnianiu rolnicy mogą również decydować o terminie sadzenia i zbierania plonów, który może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Może to być ważne na obszarach, gdzie okres wegetacyjny jest bardzo krótki, jak w niektórych częściach basenu Morza Śródziemnego.

Nawadnianie może także zwiększyć powierzchnię gruntów, które można uprawiać przy danej ilości wody, co jest szczególnie ważne w okresach niedoboru zasobów.

Jak często wykonywać irygację?

Aby zoptymalizować korzyści płynące z nawadniania, ważne jest, by nawadniać tak często, jak to konieczne, aby utrzymać równomierną wilgotność gleby i dobrze nawodnić korzenie roślin.

Zazwyczaj rolnicy przeprowadzają nawadnianie raz w tygodniu na obszarach o niewielkich opadach, dwa razy w tygodniu na obszarach o umiarkowanych opadach i trzy razy w tygodniu na obszarach o dużych opadach.

Na obszarach o bardzo małych opadach nawadnianie może odbywać się nawet codziennie.

Na obszarach o umiarkowanych opadach częstotliwość nawadniania zależy od zdolności gleby do zatrzymywania wody. W przypadku gleb dobrze zdrenowanych nawadnianie powinno być przeprowadzane raz na dwa do trzech tygodni, natomiast w przypadku gleb wilgotnych – raz na dwa do trzech miesięcy.

Jak przygotować się do irygacji?

  • Upewnij się, że woda jest czysta i wolna od toksyn. Woda z kranu zwykle nadaje się do nawadniania, ale wiele gmin dodaje do niej substancje chemiczne, aby zmniejszyć koszty utrzymania. Jeśli korzystasz z wody wodociągowej, powinieneś przepuścić wodę do nawadniania przez filtr lub system oczyszczania chemicznego w celu usunięcia zanieczyszczeń.
  • Upewnij się, że gleba jest wilgotna: Gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra. Jeśli jest wilgotna, nie należy jej nawadniać. Przed ponownym nawadnianiem należy poczekać, aż gleba całkowicie wyschnie.
  • Wypełnienie rowu: Na obszarach, gdzie przepływ wody jest niewielki, może być konieczne wypełnienie rowu lub wykopu przed wykorzystaniem go jako kanału nawadniającego.
  • Unikaj używania wody, gdy rośliny są mokre: Jednym z największych błędów popełnianych przy nawadnianiu jest włączanie systemu nawadniania, gdy rośliny są jeszcze mokre. Powoduje to ciągłe mieszanie gleby, co prowadzi do zmniejszenia infiltracji wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *