WZMIUW
wzmiuw.pl
Agromelioracja

Agromelioracja, definicja

Jakie są najczęstsze problemy związane z agromelioracją?

Gleby mogą się zagęszczać, jeśli nie pozwala się im oddychać. Może się to zdarzyć na glebach o słabym drenażu lub takich, które były uprawiane przez lata bez odpoczynku. Skutkiem zagęszczenia gleby jest słaba infiltracja wody, obniżona żyzność i zmniejszona zdolność do pobierania składników odżywczych.

 • Biologiczne: Aby materia organiczna była skuteczna, musi być dobrze rozprowadzona w glebie. Jeśli zabijesz wszystkie organizmy żyjące w glebie na jednym obszarze, minie trochę czasu, zanim materia organiczna ponownie się odbuduje. Zabicie wszystkich organizmów żyjących na danym obszarze oznacza również wymarcie wszystkich naturalnie występujących w glebie mikroorganizmów, co spowoduje, że odbudowa materii organicznej zajmie trochę czasu.
 • Fizyczne: Najczęstszym problemem związanym z fizycznymi metodami agromelioracji jest pozostawienie na glebie nadmiernej ilości resztek pożniwnych. Może to doprowadzić do zahamowania życia w glebie, a odbudowa jej struktury może potrwać od kilku miesięcy do lat.

Na czym polega agromelioracja gleby?

Agromelioracja gleby to wykorzystanie roślin do poprawy stanu gleby podpowierzchniowej. Gleba jest wierzchnią warstwą ziemi, dlatego tak ważne jest jej utrzymanie. Wierzchnia warstwa gleby składa się z bardzo małych cząstek, które są łatwo rozkładane przez wodę i wiatr. Z kolei podglebie to warstwa o znacznie większej gęstości, która zawiera większość składników odżywczych i rezerw wody w glebie.

agromelioracja

Jakie są rodzaje agromelioracji?

Istnieje wiele różnych rodzajów agromelioracji gleby. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich wraz z przykładami.

 • Dwutlenek węgla (ChZT): ChZT jest najbardziej podstawowym rodzajem zmiany właściwości gleby. Polega on na uwalnianiu do gleby węgla z materii organicznej, takiej jak kompost czy obornik.
 • Fosfor (P): Fosfor jest często dodawany do gleby, aby ułatwić pobieranie składników odżywczych przez rośliny. Można tego dokonać poprzez stosowanie nawozów lub dodanie do gleby nawozu fosforowego.
 • Potas (K): K jest niezbędny dla zachowania równowagi składników pokarmowych roślin. Pomaga regulować fotosyntezę i oddychanie, a także jest ważnym składnikiem silnych korzeni roślin.
 • Mikroelementy: Mikroelementy to składniki mineralne, które występują w glebie w bardzo małych ilościach. Należą do nich bor, miedź, żelazo, molibden i cynk.
 • Materia organiczna: Materia organiczna jest sumą życia roślin i gleby. Jest niezbędna do wzrostu roślin i ma wiele zalet dla gleby, w tym tworzenie stabilnego środowiska glebowego, sprzyjającego zdrowiu roślin.

W jaki sposób wpływa agromelioracja na rolnictwo?

Gleba jest naszym najcenniejszym zasobem naturalnym. Zapewnia nam najbardziej podstawowe potrzeby - wodę, żywność i dom. Skoro tak wiele wchodzi w grę, nie dziwi fakt, że zdrowie gleby jest przedmiotem żywego zainteresowania rolników, właścicieli ziemskich i zarządców gruntów. Glebę można ulepszyć za pomocą różnych środków, w tym także przy użyciu roślin. Techniki te określa się wspólną nazwą agromelioracji.

Rośliny mogą być wykorzystywane do zapobiegania erozji gleby, dodawania materii organicznej do gleby i zwiększania jej żyzności. Można je również wykorzystywać do zwalczania chwastów. Krótko mówiąc, rośliny mogą być wykorzystywane do poprawy stanu zdrowia gleby.

Jakie zalety ma agromelioracja?

Agromelioracja gleby przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Poprawa struktury gleby: Materia organiczna spaja ziarna gleby, uniemożliwiając im zatrzymywanie wody i składników odżywczych. Z drugiej strony, aby nawozy P były skuteczne, muszą być rozsiewane bardzo cienką warstwą.
 • Poprawa żyzności gleby: Organizmy glebowe rozkładają materię organiczną, uwalniając do gleby składniki odżywcze. Sprzyjają one także tworzeniu się kruchej struktury gleby, przez którą łatwiej przenika woda.
 • Ochrona gleby przed erozją: Materia organiczna pomaga budować strukturę gleby, co pomaga chronić ją przed erozją.
 • Budowanie materii organicznej: Biologiczne dodatki do gleby potrzebują materii organicznej, którą mogą się żywić, i są odpowiedzialne za przekształcanie tej materii w materię organiczną gleby.
 • Budowanie żyzności gleby: Materia organiczna pomaga budować żyzność gleby poprzez poprawę jej struktury i retencji wody. Stymuluje również rozwój mikroorganizmów glebowych, które są niezbędne do obiegu składników odżywczych w glebie.

Komentuj artykuł

Najnowsze artykuły

Inzynieria srodowiska i melioracji

Inżynieria melioracji podstawowe pojęcia

Inżynieria melioracji budowa i eksploatacja urządzeń melioracyjnych Inżynieria rekultywacji gruntów

Wiecej
fitomelioracja

Co to jest fitomelioracja?

Jakie rośliny stosować w fitomelioracji? Do fitomelioracji można wykorzystać wiele gatunków roślin.

Wiecej